Epidural anestesi ya da belden uyuşturma bölgesel bir anestesi şekli olup hem normal doğumda hem de sezeryan ile doğumda başarıyla uygulanmaktadır. Ağrısız doğum olarak da bilinen bu yöntemle normal doğum ya da sezeryan oprasyonunda omuriliği çevreleyen “dura” adı verilen zarın etrafına lokal anestezik madde verilerek ağrı uyaranlarının beyne ulaşmasını engellenmesi sonucunda ağrı hissinin ortadan kaldırılmasıdır. Genel anesteziden farkı ise anne adayı doğum sırasında uyanık olur, etrafında olup bitenleri algılar, vücudundaki baskıları hisseder ama ağrı duymaz.  Bebek doğar doğmaz annenin yanına getirirlip kokusunu alması sağlanır. bu doğum şeklinde çoğu hastane baba adaylarının da doğuma girmesine izin vermektedir.

Uygulanışı:
Anne adayı yan yatar ya da oturur durumdayken belden iğne yapılacak bölge antiseptik maddeyle silinir. Daha sonra oldukça ince bir iğneyle epidural aralığa girilerek anestezik ve analjezik ilaçlar verilir. İlaç tek doz verilebileceği gibi, kalıcı bir katater yerleştirilerek gerekli durumlarda anestezik madde takviyesi yapılabilir.

Normal doğumda rahim ağzı 2-3 cm açıklığa ulaştığında uygulanmaktadır.

Avantajları:
Doğum esnasında annenin bilinci açıktır. Pekçok hastane sezeryan veya normal epidural doğumda babanın doğuma girmesine izin verir.
Bebek doğar doğmaz ameliyathanede anneye verilir. Genel anestezideki gibi annenin ayılıp, kendine gelmesi beklenmez.
Genel anesteziye göre daha az riski vardır.
Verilen ilaçların anneye veya bebeğe zararı yoktur.
Ağrı çekmeden sezeryan veya normal doğum yapılabilir.
Normal doğum yapmak isteyen anne adayları bazen doğum ağrısı yüzünden, doğum sırasında sezeryana dönebilmektedir. Halbuki epidural anesteziyle normal doğuma devam etme oranı oldukça yüksektir.

Dezavantajları:
En sık görülen yan etki tansiyon düşmesidir.
Nadiren anestezi yetersiz gelebilir. Bu durumda kateter yerinden çıkarılarak doz tekrarlanır.
Dura zarının yırtılıp, içindeki sıvının çıkmasından kaynaklanan başağrısı en fazla 3-4 günde geçmektedir. İşinin ehli bir anestezi uzmanınız varsa böyle bir olasılık yok. 200 hastadan birinin başına gelebilir.
Babanın doğum sırasında eşinin yanında bulunup O’na destek olması, bebeğin doğar doğmaz anne ve babasının yanına getirilmesi, doğum sonrası ayılma ya da ağrı problemi olmaması gibi sebeplerden dolayı özellikle doğum fotoğrafçıları bu doğum şeklini çok sevmektedir, tabi ben de öyle:)

Leave a comment